Nekilnojamasis turtas

Apdrauskite savo nekilnojamąjį turtą – namus, butus, kotedžus bei pagalbinius pastatus.
Rizikos Mini Tvarkingas Pavyzdingas Visų rizikų
Ugnis x x x x
Gamtinės jėgos* x x x x
Vanduo x x x x
Vagystė x x x x
Trečiųjų asmenų veika x x x x
Vagystė iš aptvertos sklypo teritorijos**   Iki 1 000 eurų Iki 2 500 eurų Iki 5 000 eurų
Pastato raktų vagystė**   Iki 100 eurų Iki 200 eurų Iki 200 eurų
Dužimas ir skilimas   x x x
Medžio užvirtimas   x x x
Transporto priemonės atsitrenkimas   x x x
Elektros prietaisų gedimas dėl įtampos svyravimų**   Iki 3 000 eurų Iki 5 000 eurų Iki 7 000 eurų
Vidiniai gedimai**   Iki 300 eurų Iki 1 500 eurų Iki 4 000 eurų
Šildymo katilų gedimai**     x x
Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas     x x
Kiti įvykiai       x
Papildomai draudžiama
Papildomos išlaidos draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti*** Iki 5 % nuo draudimo sumos Iki 10 % nuo draudimo sumos  Iki 10 % nuo draudimo sumos Iki 10 % nuo draudimo sumos
Draudžiamųjų įvykių pasekmėje atsiradę nuostoliai   x x x
Būsto nuomos išlaidos**   Iki 1 000 eurų Iki 1 500 eurų Iki 1 500 eurų
Papildomos išlaidos dėl padidėjusio mokesčio už vandenį, išsiliejus draudžiamojo įvykio pasekmėje**   Iki 150 eurų Iki 150 eurų Iki 300 eurų
Kiemo statiniai, pagalbiniai statiniai (iki 20 kv. m) ir bendrojo naudojimo patalpos ar pastato dalys, esančios naudojimo vietoje**     Iki 1 500 eurų Iki 3 000 eurų
Papildoma paslauga
Pagalba namuose 24/7 (tik draudžiant nuolat gyvenamą būstą, pastatą)** Iki 300 eurų Iki 300 eurų Iki 300 eurų Iki 300 eurų

*Apsidraudus visų rūšių draudimu, netaikomi kritulių apribojimai.

**Šioms rizikoms lentelėje nurodyta maksimali išmokos suma taikoma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui.

***Šioms rizikoms lentelėje nurodytas maksimalus išmokos limitas taikomas vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui, tačiau bendra išmoka negali viršyti draudimo objekto draudimo sumos.

Kilnojamasis turtas

Apdrauskite savo kilnojamąjį turtą – baldus, buitinę techniką, elektronikos prietaisus bei kitus daiktus ir vertybes.
Rizikos Mini Tvarkingas Pavyzdingas Visų rizikų
Ugnis x x x x
Gamtinės jėgos* x x x x
Vanduo x x x x
Vagystė x x x x
Trečiųjų asmenų veika x x x x
Vagystė iš aptvertos sklypo teritorijos**   Iki 1 000 eurų Iki 2 500 eurų Iki 5 000 eurų
Medžio užvirtimas   x x x
Transporto priemonės atsitrenkimas   x x x
Elektros prietaisų gedimai dėl elektros įtampos svyravimų**   Iki 3 000 eurų Iki 5 000 eurų Iki 7 000 eurų
Vidiniai gedimai**   Iki 300 eurų Iki 1 000 eurų Iki 4 000 eurų
Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas     x x
Dužimas ir skilimas       x
Kiti įvykiai       x
Papildomai draudžiama
Papildomos išlaidos draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti*** Iki 5 % nuo draudimo sumos Iki 10 % nuo draudimo sumos Iki 10 % nuo draudimo sumos Iki 10 % nuo draudimo sumos
Vertybės (draudimo vietoje)**   Iki 10 % nuo draudimo sumos bet ne daugiau nei 3 000 eurų Iki 20 % nuo draudimo sumos bet ne daugiau nei 10 000 eurų Iki 25 % nuo draudimo sumos bet ne daugiau nei 12 000 eurų
Mobilieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai (draudimo vietoje)**   Iki 1 000 eurų Iki 1 500 eurų Iki 1 500 eurų
Patikėtas turtas (draudimo vietoje)**   Iki 1 000 eurų Iki 1 500 eurų Iki 1 500 eurų
Svečių daiktai (draudimo vietoje)**   Iki 300 eurų Iki 600 eurų Iki 600 eurų
Versliniai gyvūnai (galvijai, kiaulės, arkliai, avys, ožkos) (draudimo vietoje)**   Iki 1 000 eurų Iki 1 500 eurų Iki 1 500 eurų
Žemės ūkio technika ir padargai (draudimo vietoje)**   Iki 1 000 eurų Iki 1 500 eurų Iki 2 000 eurų
Lengvojo automobilio papildoma įranga draudimo liudijime nurodytu adresu**   Iki 300 eurų Iki 600 eurų Iki 600 eurų
Draudžiamųjų įvykių pasekmėje atsiradę nuostoliai   x x x
Namų turtas pagalbiniuose pastatuose draudimo liudijime nurodytu adresu, išskyrus vertybes**     Iki 1 500 eurų Iki 3 000 eurų
Lengvojo automobilio raktų, spynų pakeitimo išlaidos**     Iki 300 eurų Iki 300 eurų
Naminiai gyvūnai (draudimo vietoje)**       Iki 300 eurų
Papildoma paslauga
Pagalba namuose 24/7 (tik draudžiant nuolat gyvenamą būstą ar pastatą)** Iki 300 eurų Iki 300 eurų Iki 300 eurų Iki 300 eurų
Draudimo apsauga už draudimo vietos ribų Gali būti apdrausta papildomai susitarus ir numačius tai draudimo liudijime Visada apdrausta
Namų turto plėšimas už draudimo vietos ribų, Jums esant ne patalpoje (pvz. gatvėje, troleibuse ir pan.)** Iki 300 eurų Iki 600 eurų Iki 1 500 eurų Iki 2 000 eurų
Namų turto vagystė už draudimo vietos ribų, patalpoje (pvz. viešbutyje, sanatorijoje ir pan.), išskyrus vertybes** Iki 300 eurų Iki 1 500 eurų Iki 1 500 eurų Iki 3 000 eurų
Namų turto draudimas automobilyje, išskyrus vertybes** Iki 150 eurų Iki 300 eurų Iki 600 eurų Iki 1 500 eurų
Dviračio, kūdikio ar neįgaliojo vežimėlio vagystė už draudimo vietos ribų** Iki 600 eurų Iki 1 500 eurų Iki 3 000 eurų Iki 3 000 eurų
Kiti įvykiai už draudimo vietos ribų**       x

*Apsidraudus visų rūšių draudimu, netaikomi kritulių apribojimai.

**Šioms rizikoms lentelėje nurodyta maksimali išmokos suma taikoma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui.

**Šioms rizikoms lentelėje nurodyta maksimali išmokos suma taikoma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui.