Nekilnojamasis turtas

Rizikos Mini Tvarkingas Pavyzdingas Visų rizikų
Ugnis, vanduo, vagystė, trečiųjų asmenų veika x x x x
Gamtinės jėgos* x x x x
Pastato raktų vagystė**   Iki 100 eurų Iki 200 eurų Iki 200 eurų
Dužimas ir skilimas, medžio užvirtimas, transporto priemonės atsitrenkimas   x x x
Elektros prietaisų gedimas dėl įtampos svyravimų**   Iki 3 000 eurų Iki 5 000 eurų Iki 7 000 eurų
Vidiniai gedimai**   Iki 300 eurų Iki 1 500 eurų Iki 4 000 eurų
Šildymo katilų gedimai**     x x
Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas     x x
Papildomai draudžiama
Papildomos išlaidos draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti*** Iki 5 % nuo draudimo sumos Iki 10 % nuo draudimo sumos  Iki 10 % nuo draudimo sumos Iki 10 % nuo draudimo sumos
Draudžiamųjų įvykių pasekmėje atsiradę nuostolia   x x x
Būsto nuomos išlaidos**   Iki 1 000 eurų Iki 1 500 eurų Iki 1 500 eurų
Papildomos išlaidos dėl padidėjusio mokesčio už vandenį, išsiliejus draudžiamojo įvykio pasekmėje**   Iki 150 eurų Iki 150 eurų Iki 300 eurų
Kiemo statiniai, pagalbiniai statiniai (iki 20 kv. m) ir bendrojo naudojimo patalpos ar pastato dalys, esančios naudojimo vietoje**     Iki 1 500 eurų Iki 3 000 eurų
Papildoma paslauga
Pagalba namuose 24/7 (tik draudžiant nuolat gyvenamą būstą, pastatą)** Iki 300 eurų Iki 300 eurų Iki 300 eurų Iki 300 eurų

*Apsidraudus visų rūšių draudimu, netaikomi kritulių apribojimai.

**Šioms rizikoms lentelėje nurodyta maksimali išmokos suma taikoma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui.

***Šioms rizikoms lentelėje nurodytas maksimalus išmokos limitas taikomas vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui, tačiau bendra išmoka negali viršyti draudimo objekto draudimo sumos.