Būsto draudimo įvykis

Čia rasite naudingą informaciją, aprašytą veiksmų eigą ir patarimus atsitikus būsto ar įmonių turto draudimo įvykiui. Taip pat sužinosite, kaip teisingai pranešti apie įvykį ir greitai sulaukti reikalingos pagalbos.

Būsto draudimo įvykis

Praneškite apie įvykį per 3 darbo dienas internetu. Prireikus techninės pagalbos kvieskite - „24/7 pagalba namuose“ telefonu 1626 (iš užsienio +370 5 2721626). Išsaugokite sugadintą turtą iki tol kol mūsų ekspertai atliks apdrausto turto apžiūrą.

Jei užliejo kaimynai arba trūko vamzdžiai

Jei prakiuro vamzdis

 • Vos pastebėję, kad prakiuro vamzdis, nedelsdami užsukite vandenį. Jeigu patys to negalite padaryti, nedelsdami kvieskite avarinę tarnybą, namą aptarnaujančios įmonės ar bendrijos atsakingus darbuotojus. Būkite atsargūs, jeigu prakiuro karšto vandens ar šildymo sistemos vamzdis – galite nusiplikyti.
 • Kiek įmanoma, susemkite išsiliejusį vandenį ir nusausinkite grindis, kad sumažintumėte galimus nuostolius.
 • Apie įvykį praneškite namo pirmininkui ar namą administruojančiai įmonei.
 • Iškvieskite santechniką.
 • Praneškite apie įvykį mums internetu.
 • Jei trūkus vamzdžiui užliejote kaimynus ir esate apdraudę turto savininko civilinę atsakomybę – informuokite kaimynus, kad dėl patirtos žalos taip pat kreiptųsi į mus.

Jei užliejo kaimynai

 • Jei vanduo teka pro lubas, nedelsdami kvieskite avarinę tarnybą, namą aptarnaujančios įmonės ar bendrijos atsakingus darbuotojus.
 • Kreipkitės į kaimynus, kad jie patikrintų, ar vanduo teka ne iš jų buto.
 • Ant grindų pastatykite indą vandeniui surinkti. Susemkite išsiliejusį vandenį, nusausinkite grindis. Pagal galimybes apdenkite baldus, elektros prietaisus, buitinę techniką ir kitus daiktus, kad sumažintumėte galimus nuostolius.
 • Nelieskite elektros jungiklių ar laidų, jei manote, kad juos galėjo pažeisti vanduo. Jei nesate tikras – išjunkite elektrą.
 • Apie įvykį būtinai praneškite namo pirmininkui ar namą administruojančiai įmonei, kad jie tiksliai nustatytų užliejimo priežastis.
 • Iškvieskite santechniką.
 • Praneškite apie įvykį mums internetu.

Jei įvyko namų turto vagystė

Apie įvykį nedelsdami praneškite policijai. Jei į namus buvo įsilaužta ir dėl to kyla pavojus kitam turtui (pvz., išdaužtas langas), pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti.

Apie draudžiamąjį įvykį informuokite mus internetu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai sužinojote apie tą įvykį. Jums nereikės atvykti pas mus – mūsų ekspertai, jei reikia, patys atvyksta Jūsų nurodytu adresu įvertinti nukentėjusio turto.

Jei turtą sugadino gamtinės jėgos

Pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. Jei turtui ir toliau gresia pavojus (pvz., išdaužtas langas, nuplėšta stogo danga ir į namus skverbiasi vanduo), galite pradėti smulkius remonto darbus ir nesulaukę mūsų ekspertų. Tačiau būtinai išsaugokite sugadintą turtą ar jo likučius, iki atvyks mūsų atstovas. Taip pat saugokite visas remonto išlaidas įrodančių dokumentų originalus.

Apie draudžiamąjį įvykį informuokite mus internetu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai sužinojote apie tą įvykį. Jums nereikės atvykti pas mus – mūsų ekspertai, jei reikia, patys atvyksta Jūsų nurodytu adresu įvertinti nukentėjusio turto.

Atvykusiam mūsų ekspertui pateikite šiuos dokumentus ir informaciją:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus;
 • draudimo liudijimo kopiją;
 • nekilnojamojo turto nuosavybės ir inventorinės bylos dokumentus;
 • kilnojamojo turto įsigijimo dokumentus (jeigu turite).

Kiti atvejai

Sužinoję apie draudžiamąjį įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla realus tokio įvykio pavojus, pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. Kuo greičiau apie įvykį praneškite atitinkamoms institucijoms ar tarnyboms: policijai, priešgaisrinei apsaugai, avarinėms tarnyboms, namą administruojančiai įmonei, bendrijos pirmininkui. Išsaugokite sugadintą turtą ar jo likučius, iki atvyks mūsų atstovas, ir, jei paprašysime, sudaryti sąlygas juos apžiūrėti.

Apie draudžiamąjį įvykį raštu informuokite mus internetu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai sužinojote arba turėjote sužinoti apie tą įvykį.

 

Įmonės turto draudimo įvykis

Praneškite apie įvykį per 3 darbo dienas internetu arba telefonu 1626 (iš užsienio +370 5 2721626). Prireikus techninės pagalbos kvieskite - „Pagalba verslui 24/7“ telefonu 1626 (iš užsienio +370 5 2721626). Išsaugokite sugadintą turtą iki tol kol mūsų ekspertai atliks apdrausto turto apžiūrą.

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Iškilus pavojui įmonės turtui arba jau įvykus žalai, turite:

 • pagal galimybes imtis Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti;
 • nedelsdami apie įvykį pranešti atitinkamoms institucijoms ir/ ar tarnyboms (pvz., policijai, greitajai pagalbai, priešgaisrinei tarnybai, avarinėms tarnyboms ir pan.);
 • kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žinios apie įvykį, pranešti apie jį mums;
 • išsaugoti sugadintą turtą ar jo liekanas, iki atvyks mūsų atstovas, ir sudaryti sąlygas jį arba jas apžiūrėti, nebent mūsų atstovas nurodo, kad tai nėra būtina;
 • suteikti mums ar mūsų įgaliotam atstovui galimybę laisvai ir netrukdomai nustatyti žalos dydį ir priežastis (patikrinti turto apskaitos, įsigijimo, realizavimo, nuomos ir kitus dokumentus);
 • pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį;
 • pateikti visus turimus dokumentus, įrodymus ir visą informaciją, reikalingą imtis veiksmų prieš asmenį, kaltą dėl atsiradusios žalos.

Kokius dokumentus pateikti?

Norėdami gauti draudimo išmoką, pateikite šiuos dokumentus:

 • prašymą draudimo išmokai gauti, kuriame turi būti aprašytas draudžiamasis įvykis ir nurodyta sąskaita, į kurią pervestina draudimo išmoka;
 • sunaikinto ar sugadinto turto sąrašą, kuriame turi būti nurodytas turto pavadinimas, įsigijimo/ statybos metai, kaina, įsigijimo dokumentai;
 • sąmatą, sąskaitas faktūras, mokėjimo pavedimus, pirkimo kvitus, patvirtinančius nuostolio dydį ir turto gelbėjimo išlaidas;
 • jei turtas sunaikintas ar sugadintas dėl gaisro – dokumentų, gautų iš priešgaisrinės tarnybos, kopijas;
 • jei turtas sunaikintas, sugadintas ar prarastas dėl vagystės, apiplėšimo, neteisėtos trečiųjų asmenų veikos ar vandalizmo – įvykį patvirtinančius dokumentus iš policijos, objekto apsaugos sutartis, jei tokios buvo sudarytos.