Civilinės atsakomybės draudimų rūšys

Mūsų siūlomi civilinės atsakomybės draudimai padės išvengti neplanuotų išlaidų, padarius žalą ar nuostolius tretiesiems asmenims.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Apsaugokite įmonę nuo netikėtų išlaidų darbuotojui patyrus nelaimingą atsitikimą darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo, kai darbdavys pripažįstamas kaltu dėl tokio nelaimingo atsitikimo.

Nukentėjusiam darbuotojui mes kompensuojame būtinas gydymo ir sveikatos grąžinimo išlaidas, neturtinę žalą, „Sodros” neatlygintas negautas pajamas. Nukentėjusio darbuotojo mirties atveju jo šeimos nariams kompensuosime laidojimo išlaidas, neturtinę žalą, „Sodros” neatlygintas negautas pajamas.

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Šiuo draudimu užtikrinsite savo finansinį stabilumą žalos padarymo trečiajam asmeniui atveju.

Bet kuri įmonė, vykdydama savo veiklą, gali padaryti žalą trečiajam asmeniui. Mes atlyginame trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl valdomų patalpų ar pastatų, vykdant apdraustą veiklą, dėl jūsų pagaminto ar pateikto produkto, suteiktos paslaugos. Jūsų didelio neatsargumo mes nelaikome nedraudžiamuoju įvykiu.

Mūsų žalų ekspertai visada įvertina nukentėjusio asmens pretenzijos pagrįstumą, padeda apsiginti nuo nepagrįstų pretenzijų. Mes ne tik atlyginame turtinę, sveikatai ar gyvybei padarytą žalą, bet ir kompensuojame ekspertų, advokatų bei teismo išlaidas.

Papildomai susitarus, atlyginsime ir neturtinę žalą.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas apsaugo Jūsų verslą nuo neprognozuojamų išlaidų, susijusių su žala trečiajam asmeniui dėl profesinės klaidos. Mes kompensuojame žalą dėl neįvykdytų arba netinkamai vykdytų profesinių pareigų, atlyginame advokatų užmokesčio ir kompensuojame teismo išlaidas.

Mūsų žalų ekspertai visada įvertina nukentėjusio asmens pretenzijos pagrįstumą, padeda apsiginti nuo nepagrįstų pretenzijų.

Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Šis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl atliekamų ar atliktų statinio statybos darbų. Žala atlyginama sužalojus praeivį statybų metu, apgadinus arba sunaikinus greta esančius pastatus ar statinius ir pan. Draudimo apsauga galioja statybos darbų metu ir 2 metus po darbų pabaigos. Generalinio rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas apima ir jo subrangovų civilinę atsakomybę. Šis draudimas gali būti taikomas įvairios paskirties pastatams.

Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo.

Draudimo sutartis gali būti:

  • metinė – draudimo apsauga galioja dėl visų statinio projektavimo darbų atliktų draudimo sutarties galiojimo metu, kai projektavimo darbų sutartis pasirašytos po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos;
  • objektui – draudimo apsauga galioja tik vieno konkretaus statinio projektavimo darbams. Draudimo apsauga papildomai galioja 5 metus (garantinis terminas) nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas užtikrina sveikatos priežiūros įstaigų padarytos žalos atlyginimą trečiajam asmeniui.

Mes kompensuojame:

  • Nukentėjusiojo trečiojo asmens turtinius nuostolius, susijusius su žala paciento sveikatai ir (ar) gyvybei.
  • Negautas pajamas, kurias nukentėjęs trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala paciento sveikatai ir (ar) gyvybei.

Galite rinktis skirtingas draudimo rūšis – Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomąjį draudimą ir Sveikatos priežiūros įstaigų profesinės civilinės atsakomybės draudimą. 

Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas

Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas užtikrina nuostolių atlyginimą už prarastą, apgadintą ar ne laiku pristatytą krovinį. Jeigu krovinio pervežimo metu dėl avarijos ar atsitikus kitai nelaimei bus apgadintas arba prarastas krovinys ar patirti papildomi finansiniai nuostoliai dėl krovinio pristatymo nelaiku arba klaidingu adresu, atlyginsime Jūsų kliento nuostolius. Vežėjas atsako už krovinio saugumą transportavimo metu, ir jo pristatymą gavėjui laiku.

Atsitikus įvykiui, iškart suteikiame profesionalią pagalbą, reguliuojant žalas naudojamės patyrusių vietos ir užsienio avarijos komisarų paslaugomis. Esame sukaupę ilgametę patirtį nagrinėjant sudėtingus atvejus užsienio teismuose apginant vežėjų interesus.