Civilinės atsakomybės draudimų rūšys

Mūsų siūlomi civilinės atsakomybės draudimai padės išvengti neplanuotų išlaidų, padarius žalą ar nuostolius tretiesiems asmenims.

Civilinės atsakomybės draudimas verslui

Bendrąją ir darbdavio civilinę atsakomybę galime apdrausti viena sutartimi - Civilinės atsakomybės draudimu verslui!

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Bet kuri įmonė vykdydama savo veiklą, eksploatuodama patalpas, pastatus ar teritoriją, teikdama paslaugas ir parduodama produktus gali sukelti žalą klientams, lankytojams, greta įsikūrusioms įmonėms ar asmenims. Žala gali būti padaryta ir su įmonės veikla visiškai nesusijusiems asmenims.

Mes išnagrinėjame nukentėjusio asmens pretenzijos pagrįstumą ir padedame apsiginti nuo nepagrįstų reikalavimų. Įvykio aplinkybes ištiriame ir padarytos žalos dydį nustatome pasitelkdami kvalifikuotus reikiamų sričių specialistus.

Nukentėjusiam asmeniui atlyginame turtinę ir neturtinę žalą dėl turto sugadinimo ir sveikatos sužalojimo, taip pat dėl įvykio negautas pajamas, įvykio tyrimo ir bylinėjimosi išlaidas.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Kiekvienas darbdavys prisiima atsakomybę užtikrinti savo darbuotojams saugias darbo sąlygas. Jei darbuotojas nukenčia darbo vietoje bei kelionės į darbą ar iš jo metu, ir darbdaviui kyla civilinė atsakomybė, pastarasis privalo atlyginti žalą.

Mes nukentėjusiam darbuotojui atlyginame gydymo ir reabilitacijos išlaidas, dėl sveikatos sutrikdymo patirtą neturtinę žalą, kompensuojame dėl nelaimingo atsitikimo negautas pajamas, o taip pat atlyginsime nuostolius dėl nelaimingo atsitikimo metu sugadintų asmeninių daiktų.

Nukentėjusio darbuotojo gyvybės netekimo atveju jo šeimos nariams kompensuojame socialinio draudimo institucijų neatlygintas laidojimo išlaidas, neturtinę žalą ar prarastą išlaikymą.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Vykdant profesinę veiklą padaryta klaida gali padaryti ženklių nuostolių tretiesiems asmenims. Nuo tokių neprognozuojamų išlaidų apsaugo profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis.

Mes siūlome advokatų, muitinės tarpininkų, sveikatos priežiūros įstaigų, buhalterių ir auditorių profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

Nutikus įvykiui, teisiškai įvertiname pretenzijos pagrįstumą ir padedame apsiginti, jei pretenzija nepagrįsta. Nustačius profesinę klaidą, atlyginame trečiajam asmeniui padarytus nuostolius.

Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas

Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas užtikrina nuostolių atlyginimą už prarastą, apgadintą ar ne laiku pristatytą krovinį. Jeigu krovinio pervežimo metu dėl avarijos ar atsitikus kitai nelaimei bus apgadintas arba prarastas krovinys ar patirti papildomi finansiniai nuostoliai dėl krovinio pristatymo nelaiku arba klaidingu adresu, atlyginsime Jūsų kliento nuostolius. Vežėjas atsako už krovinio saugumą transportavimo metu, ir jo pristatymą gavėjui laiku.

Atsitikus įvykiui, iškart suteikiame profesionalią pagalbą, reguliuojant žalas naudojamės patyrusių vietos ir užsienio avarijos komisarų paslaugomis. Esame sukaupę ilgametę patirtį nagrinėjant sudėtingus atvejus užsienio teismuose apginant vežėjų interesus.