Civilinės atsakomybės draudimų rūšys

Mūsų siūlomi civilinės atsakomybės draudimai padės išvengti neplanuotų išlaidų, padarius žalą ar nuostolius tretiesiems asmenims.

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Apsaugokite savo įmonę nuo neplanuotų išlaidų. Bet kuri įmonė vykdydama savo veiklą gali padaryti žalą trečiajam asmeniui. Žala gali būti padaryta klientams ar lankytojams, esantiems Draudėjo patalpose, besinaudojantiems Draudėjo produktu ar paslauga, greta įsikūrusioms įmonėms ar asmenims, išsinuomoto turto savininkams, o taip pat su Draudėjo veikla visiškai nesusijusiems asmenims.

Mes atlyginame trečiajam asmeniui turtinę ir neturtinę žalą, padarytą dėl valdomų patalpų, pastatų, vykdant apdraustą veiklą, dėl jūsų pagaminto/ pateikto produkto, suteiktos paslaugos.

Mūsų žalų ekspertai visapusiškai išnagrinėja nukentėjusio asmens pretenziją. Civilinės atsakomybės klausimas įvertinamas teisiniu aspektu, esant poreikiui – pasitelkiami kitų sričių specialistai – inžinieriai, medikai, gali būti atliekama ekspertizė. Turėdamas civilinės atsakomybės draudimo sutartį, asmuo išvengia žalos tyrimo išlaidų.

Jei pretenzija nepagrįsta, padedame Draudėjui apsiginti nuo nepagrįstų reikalavimų, kartu su Draudėju dalyvaujame teismo procese, atlyginame nuostolius ir priteistas bylinėjimosi išlaidas, taip pat kitas teismo išlaidas.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Kiekvienas darbdavys yra atsakingas už savo darbuotojus darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo.

Kiekvienam darbdaviui svarbu apsaugoti įmonę nuo netikėtų išlaidų, darbuotojui patyrus nelaimingą atsitikimą darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo kai darbdavys pripažįstamas kaltu dėl tokio nelaimingo atsitikimo. Nukentėjusiam darbuotojui mes kompensuojame būtinas gydymo ir sveikatos grąžinimo išlaidas, neturtinę žalą, „Sodros” neatlygintas negautas pajamas.

Nukentėjusio darbuotojo mirties atveju jo šeimos nariams kompensuosime laidojimo išlaidas, neturtinę žalą, „Sodros” neatlygintas negautas pajamas.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas užtikrina, kad jūsų verslas būtų apsaugotas nuo neprognozuojamų išlaidų susijusių su žala trečiajam asmeniui dėl profesinės klaidos. Mes kompensuosime žalą dėl neįvykdytų arba netinkamai vykdytų profesinių pareigų.

Mes apdraudžiame šias profesines veiklas: advokatus, muitinės tarpininkus, sveikatos priežiūros įstaigas, buhalterius, auditorius, kitas profesines veiklas.

Mūsų žalų ekspertai visada įvertina nukentėjusio asmens pretenzijos pagrįstumą, padeda apsiginti nuo nepagrįstų pretenzijų.

Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo.

Draudimo sutartis gali būti:

  • metinė – draudimo apsauga galioja dėl visų statinio projektavimo darbų atliktų draudimo sutarties galiojimo metu, kai projektavimo darbų sutartis pasirašytos po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos;
  • objektui – draudimo apsauga galioja tik vieno konkretaus statinio projektavimo darbams. Draudimo apsauga papildomai galioja 5 metus (garantinis terminas) nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas užtikrina sveikatos priežiūros įstaigų padarytos žalos atlyginimą trečiajam asmeniui.

Mes atlyginame:

• Nukentėjusiojo trečiojo asmens turtinius nuostolius, susijusius su žala paciento sveikatai ir (ar) gyvybei.

• Negautas pajamas, kurias nukentėjęs trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala paciento sveikatai ir (ar) gyvybei.

Galite rinktis: sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomąjį draudimą arba sveikatos priežiūros įstaigų profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas

Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas užtikrina nuostolių atlyginimą už prarastą, apgadintą ar ne laiku pristatytą krovinį. Jeigu krovinio pervežimo metu dėl avarijos ar atsitikus kitai nelaimei bus apgadintas arba prarastas krovinys ar patirti papildomi finansiniai nuostoliai dėl krovinio pristatymo nelaiku arba klaidingu adresu, atlyginsime Jūsų kliento nuostolius. Vežėjas atsako už krovinio saugumą transportavimo metu, ir jo pristatymą gavėjui laiku.

Atsitikus įvykiui, iškart suteikiame profesionalią pagalbą, reguliuojant žalas naudojamės patyrusių vietos ir užsienio avarijos komisarų paslaugomis. Esame sukaupę ilgametę patirtį nagrinėjant sudėtingus atvejus užsienio teismuose apginant vežėjų interesus.

< !--Begin Inspectlet Embed Code-- >