Informacijos apie pažeidimus ADB „Gjensidige“ teikimas

Jei turite informacijos apie rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus ADB „Gjensidige“, raginame apie tai pranešti el. pašto adresu report@gjensidige.lt

Nurodytu būdu galite pateikti pranešimus dėl:

  • • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • • pavojaus aplinkai;
  • • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • • kitų pažeidimų.

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“