Jeigu Jūs manote, kad Jūsų teisės pagal mūsų paslaugų sutartį buvo pažeistos, prašome pateikti pretenziją vienu iš šių būdų:

 • Bet kuriame ADB  „Gjensidige“ skyriuje;
 • Paštu (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius);
 • El. paštu (info@gjensidige.lt);
 • Faksu (+370 5 279 0019).

Raštu pateikiamoje pretenzijoje prašome Jus nurodyti:

 • Pretenzijos teikėjo vardą ir pavardę. Jei pretenziją teikia įmonė – įmonės pavadinimą ir kodą. Atstovavimo atveju – atstovo vardą ir pavardę bei atstovavimo pagrindą;
 • Adresą, kuriuo reikia pateikti atsakymą: gyvenamąją vietą arba el. paštą;
 • Kontaktinį telefono numerį;
 • Mūsų kontaktus: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius;
 • Pateikimo datą ir vietą;
 • Pretenzijos esmę – glaustai aprašykite kokios konkrečios Jūsų teisės ir/ar interesai, susiję su mūsų paslaugomis, buvo pažeisti;
 • Motyvuotus, tikslius ir aiškius Jūsų reikalavimus;
 • Galite pridėti aktualius, su pretenzija susijusius dokumentus ar jų kopijas.

Mes su dideliu kruopštumu ir dėmesiu išnagrinėsime Jūsų pretenziją: visada vadovaujamės pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

Siekdami kokybiškai atlikti pretenzijos nagrinėjimo procesą, registruojame tik tas paraiškas, kurios parašytos valstybine kalba, tvarkingos ir įskaitomos, yra pareiškėjo pasirašytos ir atitinkančios visus auksčiau nurodytus reikalavimus.

Pretenzijas nagrinėjame laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų. Atsakymą pateikiame kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Išskirtiniais atvejais apie ilgesnį nagrinėjimo terminą pranešame pareiškėjui.

Jeigu manote, kad problemos su „Gjensidige“  įmonių grupe išspręsti nepavyko, galite pasinaudoti teise kreiptis į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybą (Totorių g. 4, LT-01121, Vilnius). Daugiau informacijos apie tai rasite Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt.