Jeigu Jūs manote, kad Jūsų teisės pagal mūsų paslaugų sutartį buvo pažeistos, prašome pateikti skundą vienu iš šių būdų:

 • Bet kuriame ADB  „Gjensidige“ skyriuje;
 • Paštu (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius);
 • El. paštu ([email protected]);

Skunde prašome Jus nurodyti:

 • Skundo teikėjo vardą ir pavardę. Jei skundą teikia įmonė – įmonės pavadinimą ir kodą.
 • Atstovavimo atveju – atstovo vardą ir pavardę bei atstovavimo pagrindą;
 • Adresą, kuriuo reikia pateikti atsakymą: gyvenamąją vietą arba el. paštą;
 • Kontaktinį telefono numerį;
 • Pateikimo datą ir vietą;
 • Skundo esmę – glaustai aprašykite kokios konkrečios Jūsų teisės ir/ar interesai, susiję su mūsų paslaugomis, buvo pažeisti;
 • Motyvuotus, tikslius ir aiškius Jūsų reikalavimus;
 • Galite pridėti aktualius, su skundu susijusius dokumentus ar jų kopijas.

Kruopščiai ir atidžiai išnagrinėsime Jūsų skundą. Visada vadovaujamės pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

Siekdami kokybiškai išnagrinėti skundą, registruojame tik tas pretenzijas, kurios parašytos valstybine lietuvių kalba, taip pat anglų ar rusų kalbomis, yra tvarkingos ir įskaitomos, pareiškėjo pasirašytos ir atitinka visus aukščiau nurodytus reikalavimus.

Skundus nagrinėjame, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų. Atsakymą pateikiame kaip įmanoma greičiau, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo. Išskirtiniais atvejais, prireikus daugiau laiko nagrinėjimui, apie tai informuojame pareiškėją.

Jeigu manote, kad Jūsų klausimo išspręsti nepavyko, galite pasinaudoti teise kreiptis į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybą (Totorių g. 4, LT-01121, Vilnius). Daugiau informacijos apie tai rasite Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt.