Statybinių rizikų draudimas

Statybinių rizikų draudimas – apsauga nuo galimų nuostolių statant, rekonstruojant ar griaunant objektą.

Statybinių rizikų draudimas padeda užtikrinti visapusišką rangovo ar užsakovo apsaugą bet kuriuo statinio statybos etapu – nuo paruošiamųjų darbų iki objekto atidavimo naudoti.

Statybinių rizikų draudimu galima apdrausti:

  • visus rangovo ir subrangovų vykdomus darbus statomame objekte;
  • šio objekto statybai skirtas medžiagas;
  • statybos objekte montuotinus įrengimus;
  • statybvietėje ar šalia jos esantį turtą;
  • darbams atlikti naudojamus mechanizmus ir statybines mašinas;
  • laikinus pastatus;
  • rangovo civilinę atsakomybę;
  • išlaidas draudimo vietos sutvarkymui po draudžiamojo įvykio.