Finansinės ir socialinės atsakomybės ataskaitos

Reguliariai Jus informuojame apie mūsų pasiektus finansinius rezultatus ir leidžiame dar geriau mus pažinti. Galite susipažinti su naujausiomis pelno ir nuostolių ataskaitomis, draudimo išmokų sąnaudomis, informacija apie įmonių nuosavo kapitalo pokyčius. Tai darome ne tik laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų, bet ir norėdami veikti atvirai bei skaidriai.

ADB „Gjensidige“ mokumo ir finansinės padėties ataskaitos

ADB „Gjensidige“ finansiniai rezultatai