Finansiniai rezultatai

Galite susipažinti su naujausiomis pelno ir nuostolių ataskaitomis, draudimo išmokų sąnaudomis, informacija apie įmonių nuosavo kapitalo pokyčius. Tai darome ne tik laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų, bet ir norėdami veikti atvirai bei skaidriai.

ADB „Gjensidige“ finansiniai rezultatai