Vežamų krovinių draudimas

Šis draudimas kompensuoja Jūsų įmonės nuostolius, patirtus dėl krovinio sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo.

Draudžiame visomis transporto rūšimis gabenamą krovinį, mūsų apsauga galioja visame pasaulyje. Draudimo sutartį sudarome su krovinio savininku arba jo įgaliotu atstovu.

Galite rinkis iš dviejų draudimo paketų: visų rizikų draudimas saugo nuo plačiausio krovinio transportavimo rizikų sąrašo, o ribotas draudimas – tik nuo pagrindinių rizikų, įskaitant pakrovimą, iškrovimą ir perkrovimą. Galime apdrausti ne tik atskirus krovinius, bet ir Jūsų krovinių srautus sudarant ilgalaikes krovinių draudimo sutartis. 

Atsitikus įvykiui, iškart suteikiame profesionalią pagalbą – reguliuojant žalas naudojamės labiausiai patyrusių vietos ir užsienio avarijos komisarų paslaugomis.