Privatumo politika ir slapukai

Kviečiame susipažinti su mūsų privatumo politika, suteikiančia aiškumo apie tai, kaip internete naudojama Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją (AII). Čia pateikiame informaciją apie tai, kaip mes renkame, naudojame, saugome ir kitaip tvarkome Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją mūsų svetainėje.

Privatumo politika ir asmens duomenys

Kaip mes dirbame su asmens duomenimis

Asmens duomenys – tai be kuri informacija, kuri gali būti susieta su Jumis kaip su asmeniu, tokia kaip asmens kodas, adresas, telefono numeris ar kita. Kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, „Gjensidige“ reikalinga Jūsų asmeninė informacija. „Gjensidige“ surinks ir apdoros Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui.

Pirmiausia, mes naudojame savo klientų asmens duomenis siekdami suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su tuo susijusius veiksmus. Taip pat mums gali reikėti asmens duomenų šiais tikslais:

• Draudimo tarpininkų sąrašo duomenims tvarkyti.

• Tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant rinkos tyrimus.

• Įmonės ir klientų turto saugumui užtikrinti (vaizdo stebėsena).

• Telefoniniams pokalbiams įrašyti.

ADB „Gjensidige“ yra Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (www.ada.lt) registruota asmens duomenų valdytoja, kuri atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Teisinis pagrindas

Paprastai teisinis pagrindas valdyti asmens duomenis yra sutartis su „Gjensidige“ (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti valdomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimas turi būti aiškus, savanoriškas, aiškiai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie aiškų duomenų panaudojimo tikslą.

Asmens duomenų rinkimas

„Gjensidige“ paprastai gauna asmens duomenis iš kleintų. Kartais mes surenkame informaciją iš kitų šaltinių, tokių kaip viešosios ar privačios institucijos ir registrai. Mes taikome ypač griežtus prieigos prie jautrių asmens duomenų reikalavimus.

Asmens duomenų atskleidimas

„Gjensidige“ yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo pareigos klientų duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, kuriai klientas yra davęs sutikimą, arba dėl kitų teisėtų priežasčių (pavyzdžiui, taikomų teisinių reikalavimų). Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams ar kitoms finansinėms institucijoms.

Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis „Gjensidige“ vardu, vadinamos duomenų tvarkytojais. Šios šalys gali gauti asmens duomenis, jeigu jų reikia duomenų tvarkymo tikslais. Yra šios skirtingos galimų duomenų gavėjų kategorijos:

• Draudimo tarpininkai (brokeriai, agentai ir priklausomi tarpininkai), kad galėtų sudaryti sutartis su klientais.

• Draudimo žalų administravimo parneriai, kad galėtų registruoti reikalavimus, įvertinti žalą, užtikrinti ekspertų įvertinimą.

• Informacinių technologijų kompanijos, kad užtikrintų informacinių sistemų palaikymą.

• Perdraudimo kompanijos, kad perdraustų apdraustas draudimo rizikas.

Asmens duomenų saugojimas

Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėje sistemoje. Asmens duomenys saugomi tol, kol jų reikia tikslui, kuriam jie buvo surinkti. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami.

Nors Jūs galite sustabdyti sutarties galiojimą arba atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Informacija taip pat yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą kliento ir paslaugų tiekėjo santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome.

Svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenų būtų tikslūs. Jūs turite teisę pareikalauti pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų.

„Gjensidige“ sunaikins surinktus asmens duomenis, kai jų daugiau nereikės tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti. Tai reiškia, kad tol, kol sutartiniai santykiai yra galiojantys, informacija bus saugoma.

Jūs taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais.

Vadybininkas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą

„Gjensidige“ yra paskyrusi vadybininką – informacijos kontrolierių, kuris yra atsakingas už asmens duomenų apsaugą kompanijoje. Informacijos kontrolierius nustato tvarkomų asmens duomenų tikslus ir taikytinas priemones, taip pat jis užtikrina, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis taikomomis teisės normomis ir reikalavimais.

Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@gjensidige.lt.

Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai – maži failai, kurie Jums leidus perkeliami į Jūsų kompiuterio standųjį diską per Jūsų žiniatinklio naršyklę. Jie leidžia svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti Jūsų naršyklę, užfiksuoti ir prisiminti tam tikrą informaciją. Slapukus naudojame tam, kad:

  • atsimintume ir apdorotume prekes, esančias pirkinių krepšelyje;
  • suprastume ir išsaugotume naudotojo prioritetus vėlesniems apsilankymams;
  • rinktume informaciją apie reklamas; rinktume bendrus duomenis apie svetainės duomenų srautą ir svetainės sąveiką, kad ateityje galėtume pagerinti naudojimąsi svetaine ir pateikti naudingų priemonių;
  • Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.